Зміна статусу замовлення

Щоб змінити статус замовлення, потрібно надіслати PUT запит на адресу

curl -X PUT "https://developers.ria.com/ria/basket/orders?user_id=*id*&order_id=*id*&api_key=YOUR_API_KEY" -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
 -d "{ \"status\": 0}"

де user_id - id користувача, order_id - id замовлення, status_id - id статусу замовлення,

Відповідь буде наступною:

{
  "status": true
}